06-82907209 info@jrkors.nl

De systeembeheerder zal voor het uitvoeren van zijn taken zoveel mogelijk gebruik proberen te maken van Beheer op afstand oplossingen. (Remote Support). Onder de Systeembeheer taken behoren de volgende werkzaamheden:

 • Uitvoering van preventief onderhoud van servers, werkstations en printers;
 • Onderhouden van Exchange en SharePoint server.
 • Controle van servers, backups, harddisks;
 • Inregelen en controleren van beveiliging;
 • Onderhoud van uw Domein; Gebruikers, Groepen en Resources;
 • Ondersteuning van gebruikers en/of van uw beheerder;
 • Advies bij implementatie software en/of hardware;
 • Applicatiebeheer op uw logistieke of bedrijfskundige software;
 • Opsporen van software-problemen en het oplossen daarvan;
 • Uitvoering van periodieke updates van de netwerk software;
 • Implementatie van (nieuwe) softwareproducten en/of update of upgrades;
 • Evaluatie en analyse van eventuele knelpunten bij het gebruik van het systeem;
 • Computers service; onderhoud van desktop , werkstations en laptops.

 

Systeembeheer op afstand

“Beheer op afstand” ook wel remote beheer genoemd is sneller uit te voeren dan beheer op locatie en doordat de reistijden vervallen. We gebruiken standaard remote oplosingen zoals VPN en RDP van Microsoft maar maken ook gebruik van TeamViewer.

 

Systeembeheer op locatie

Beheer op locatie is de meest gebruikelijke vorm van systeembeheer. Hierbij voert onze systeembeheerder het beheer bij u op locatie uit op het moment dat u dit nodig acht. Deze vorm van ondersteuning is bijzonder geschikt voor organisaties die behoefte hebben aan flexibele ondersteuning.

Bij een eerste contact zullen wij het systeembeheer de eerste keer altijd op locatie uitvoeren. Tevens zal er dan een globale inventarisatie van uw servers, systemen (desktop en laptops) en het netwerk worden gemaakt. Hierbij kijken we tevens naar de gebruikte routers, draadloze netwerkverbindingen, switches en de overall betrouwbaarheid van uw Lan en Wan verbindingen.

Proactief beheer

Bij proactief beheer worden werkzaamheden uitgevoerd welke noodzakelijk zijn voor het optimaal laten functioneren van uw serverpark en netwerk. Voorbeelden zijn: back-up, virusscan maar ook het tijdig installeren van de updates op servers en werkstations. Het uitvoeren van onderhoud op printers. Hierdoor voorkomen we dat er problemen ontstaan welke een verstoringen binnen uw organisatie kunnen veroorzaken.

Netwerkbeheer:

Binnen het netwerkbeheer worden firewalls, routers, hubs en switches zodanig met elkaar verbonden dat u een stabiel netwerk krijgt waarover veilig en snel communicatie kan plaats vinden. Het onderhoud van deze componenten is belangrijk voor een betrouwbare werkomgeving.

Servicecontract

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over het optimaliseren van uw kantoorautomatisering.

Neem nu contact met mij op.